יום חמישי, 28 באפריל 2022

חלת מפתח

מזכירה למי שרוצה... בשבת אחרי פסח , מומלץ להכין חלת מפתח,סגולה לפרנסה טובה וגם צירפתי הסבר למנהג.

פרנסה טובה לכולם.(:

בשבת הקרובה: מפתח פרנסה.סוד ידוע הוא, שחלה הנאפית לשבת הראשונה שלאחר הפסח מהווה סגולה לפרנסה. אך אין די בזה אלא שנוהגים לאפות "חלת מפתח". המרמז על תפילתנו שהקב"ה יפתח לנו שערי פרנסה
המנהג מובא בספרי חסידים, בראש וראשונה בספרו של האדמו'ר מאפטא רבי אברהם יהושע העשיל 'אוהב ישראל', על התורה, בפרשת שמיני ליקוטים. הוא כותב שם שמנהג ישראל מימים קדמונים לנקוב את החלות בשבת שלאחר הפסח במפתח (או במפתחות).
 
והטעם למנהג: בספר יהושע (ה, יא) נאמר 'ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחרת באכלם מעבר הארץ'. במלים אחרות אחרי שאכלו את המצות שנאפו מקמח תוצרת הארץ, ולא  לחם שמימי המן, פסק המן לרדת, והתחילה הבעייה: הפרנסה מניין? בלשון חז'ל מדובר על 'מפתח של פרנסה' שנמצא בידי הקב'ה ולא מסרו לידי שליח (תענית ב ע'ב) ולכן נשתרבב המנהג אחרי הפסח לבקש את המפתח של פרנסה, כפי שבני ישראל ביקשו אז, אחרי הפסח, והחלות העשויות במפתח רומז לתפילה
ובקשה זו.
 
טעם שני: מדובר בספרי הקבלה על חמשים שערי בינה, שאדם מישראל הסופר ספירת העומר עובר בהם, או צריך לעבור בהם, עד הגיעו לשבועות שהוא השער החמישים, לכל שער יש מפתח, ונקיבת החלות במפתח בתחילת ימי הספירה, רומזים לשערי הבינה הללו.
 
מקובל לאפות חלה בצורת מפתח או לאפות חלה רגילה ולהטמין בתוכה מפתח. יש הטוענים כי מספיק להטביע סימן של מפתח על החלה עצמה. כך או כך, לא משנה באיזו גרסה תבחרו. שיהיה במזל ולפרנסה טובה!
ההסבר מאתרמורשת
 
Powered By Blogger